Novidades no Arquivo Histórico

Reproduccións 291
Gústame
2
30/10/1993
Cerimonia e discurso de ingreso do profesor e filólogo Xesús Alonso Montero nun acto no que lle responde Xosé Filgueira...
Reproduccións 263
Gústame
2
27/10/2001
Cerimonia e discurso de ingreso da escritora Xohana Torres.
Reproduccións 133
Gústame
3
25/11/1992
Cerimonia e discurso de ingreso do escritor Salvador García-Bodaño Zunzunegui.
Reproduccións 230
Gústame
2
17/11/2001
Cerimonia e discurso de ingreso do escritor Xosé Neira Vilas.
Reproduccións 117
Gústame
3
06/06/2003
Cerimonia e discurso de ingreso da filóloga Rosario Álvarez Blanco.
Reproduccións 253
Gústame
3
15/02/2003
O poeta chairego Manuel María ingresa na Academia nunha cerimonia que contou coa asistencia de numerosos veciños.
Reproduccións 125
Gústame
2
07/02/1992
Cerimonia e discurso de ingreso do lingüista Manuel González González.
Reproduccións 129
Gústame
3
25/09/1999
Cerimonia e discurso de ingreso do filólogo Francisco Fernández Rei
Reproduccións 137
Gústame
2
24/10/1998
Cerimonia e discurso de ingreso do lingüista Antón Santamarina nun acto no que lle responde Xesús Alonso Montero.

Páxinas