Ingreso de Xesús Alonso Montero na Real Academia Galega (RAG)

285
0

Cerimonia e discurso de ingreso do profesor e filólogo Xesús Alonso Montero nun acto no que lle responde Xosé Filgueira Valverde.